ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Кога да избера безадресен разнос на брошури за моя рекламна стратегия?

Безадресният разнос е удачен метод за реклама, когато тиражът на брошурите е поне 5 000бр. и/или желаете да таргетирате точно определен район. Резултатите от разпространението на листовки по пощенските кутии са различни, като значение имат всички детайли – формат, тираж, периодичност и съдържание на брошурата. Формата на листовките трябва да бъде поне А5, за да не се губят те сред останалите реклами и каталози. Препоръчваме тиражът да бъде достатъчен за две или три последователни покрития на определения район. Съдържанието на брошурата също е от съществено значение – тя трябва да е привлекателна и в същото време да дава необходимата информация. Ако има възможност, е добре да носи отстъпки или някакви бонуси.

Кога раздаването от ръка на ръка е по-подходящо?

Това е подходящ метод, когато тиражът, с който разполагате, е по-малък, или бихте искали по-точно да таргетирате обектите на кампанията си( например работещи млади хора около бизнеспарковете, възрастни хора по пазарите или семейства с деца в парковете). По инструкции от клиента раздаването може да бъде насочено към определени възрастови групи, мъже или жени. Това позволява с по-малък тираж да се достигне до същия или дори и до по-голям брой потенциални бъдещи клиенти. Подходящи формати за раздаване на ръка са А6 и А5, без ограничение в броя на страниците. По-големите формати не са удачни, тъй като големият размер е по-труден за носене/прибиране в джоб или чанта и е възможно минувачите да откажат брошурата.

Как да планрам кампания с плакати?

Тиражът, който трябва да предвидите за една кампания с плакати, трябва да е достатъчен да се направят поне 3-4 разлепвания. Местата за лепене на плакатите са лимитирани и за да се осигури видимостта на плакатите, е нужно разлепването да се повтаря регулярно. Два са основните формати за плакати – 50х70см и 70х100см – големите плакати дават по-голяма рекламна площ, но ограничават местата, на които могат да се лепят. Плакатите са много подходящи като съпътстващ метод за реклама, който да върви съвместно и с други рекламни активности – телевизионна или радио реклама, кампании с раздаване на листовки и др.

В какъв вид трябва да е изходящият файл за печат?

Ако предпочитате сами да подготвите дизайна на рекламните си брошури, листовки или плакати, имайте предвид, че готовият файл трябва да отговаря на определени изисквания: той трябва да е pdf по CMYK, трябва да се оставят по 3 – 3,5мм отстъп от всяка страна за рязане, текстовете трябва да бъдат конвертирани в криви, основни текстове в черно под 20 pt или с тънки колони да бъдат само в един цвят (К).