БЕЗПЛАТЕН ВЕСТНИК

Инфо

Пакомаг АД предлага отпечатване и разпространение на безплатни рекламни вестници – еднократни или периодични

Ние организирахме раздаването на безплатния „Градски Вестник“ в цяла София. Ежедневно над 100 000 вестника достигаха до Вас благодарение на нашите дистрибутори.

Ние раздавахме и безплатния вестник „Новините Днес“, който се разпространяваше в цялата страна.

Текущи промоции